DFT  1988, 1

 

Enestående grønlandsk klenodie

 

Af Torben Hjørne 

Et af de originale klassiske poststempler fremstillet i gummi er dukket op og dette er ikke mindre interessant i betragtning af at ejeren ved passende lejlighed ønsker stemplet overdraget til det grønlandske postmuseum. Praktisk talt samtlige klassiske grønlandske stempler blev udført i gummi og som følge af gummiens begrænsede levetid var det hidtil antaget at alle disse stempler forlængst var bortkommet. Stemplet med teksten »Kolonien Holsteinsborg« får derfor æren af at være første og hidtil eneste kendte. Stemplet er af den type der populært på grund af udseendet betegnes som skjoldstempel.

Sammenligner man udseendet af aftryk taget i dag fra dette stempel, med stempelaftryk fra arkivet dateret 1938, fremgår det at stemplet mangler sin oprindelige skarphed. Dermed er det let at fastslå hvilke aftryk der kan være fra
den postale brugsperiode og hvilke aftryk der er udført de seneste år. I en tidligere artikel i DFT, side 81-82 1987, har jeg forsøgt at fremlægge min daværende viden om dette poststempel.
Ejeren Martin E. Rasmussen, Børkop der erhvervede stemplet omkring 1978 knytter følgende bemærkninger til dette:
Pensionerede kolonibestyrer i Grønland Nic Binzer (Holsteinsborg) oplyste mig i sin tid om, at dette stempel og formentlig 2 andre stempler egentlig skulle have været fremsendt til Grønlands Styrelse. Af en eller anden årsag skete dette ikke. De to øvrige stempler er senere bortkommet.

Stempelaftryk fra 1938 »Kolonien Holsteins­borg«
Et stempelaftryk fra 1988 viser tydeligt, at gummistemplet med årene har mistet sin skarphed. Det er derfor let at se hvilke stempelaftryk, der er fra den rigtige brugsperiode og hvilke, der er nye.
 
Her ses det velbevarede stempel, der må betragtes som et virkeligt klenodie.