DFT 1990, 5

 

København - ikke verdens navle

 

Af Otto Kjærgaard  

I DFT nr. 4 (april) startede T. Hjørne en artikelserie om de grønlandske stempler. Dette er en god ide og meget rimeligt, da de trænger til en gennemgribende revision. I artiklen var der dog en lille ting som ikke var helt korrekt. Under afsnittet om »brug af poststempler i Grønland«, skriver T.H.: »Postforbindelsen til den øvrige verden gik altid over København og bortset fra særlige forhold under verdenskrigen i 1940-45 etableredes først direkte forbindelse til udlandet i 1954 ved åbningen af lufthavnen Sdr. Strøm­fjord«.
Dette er ikke helt sandt, for der findes nogle eksempler på direkte forbindelser før den tid og disse hører til de mere sjældne forsendelsesmåder i Grønlands posthistorie og ses derfor sjældent i udstillingssamlinger. I udstillingskataloget for Tåstrup og Omegns Frimærkeklub (1988) har vi skrevet en artikel om den første ikke-filatelistiske luftpostforsendelse, hvor udvekslingen skete med Island. Det kan selvfølgelig indvendes at Island var en del af de danske rige den gang, men alligevel.
Brev fra Thule til København K, afstemplet 8/1-1947. 1/1 nedsattes luftposttaksten fra 66 til 40 øre, men det meddeltes først Thule senere. Derfor korrekte porto 65 øre luftpostgebyr plus 20 øre. Stemplet Thule anvendtes fra 1/1-1940 til 1956.
I 1989 udgav vi et trebindsværk om Mesters Vig, hvor man kan se at der fra 1951 også sker postudveksling direkte med Island. Som de fleste nok ved er disse breve ret sjældne.
Det tredje eksempel er dog måske det bedste, fordi der her er tale om et rigtigt udland, nemlig USA. 15-1-1985 udgav vi et lille hæfte om Luftposten mellem 1939 og 1963. Som T.H. rigtigt skriver fandt der en udveksling sted under verdenskrigen, hvilket var helt nødvendigt, da man i næsten 4 år ikke kunne skrive til Danmark fra Grønland. Dette beskrives i første del af hæftet, men det mest interessante er luftpostbrevene fra slutningen af krigen til 1954, idet man fra især Thule kunne sende post direkte med den amerikanske hærs APO (Army Post Office) system.
I arkiverne fandt vi et notat fra 7-11-1946 som beskriver denne direkte forbindelse til Thule og i 1948 et andet papir der beskriver at der også medtages post til/fra Julianehåb distriktet via Narssarssuaq. Fig. log fig. 2 viser breve udvekslet direktør med USA. Ofte brugtes en c/o ad­resse, f.eks. den man kan se i fig. l. Også den anden vej gik denne trafik fint. Fig. 3 viser avisudklip fra 1952, hvor det beskrives hvorledes man kunne sende post hurtigt til Grønland ved at bruge disse »dækadresser«. Fig. 4 er et aerogram sendt til Grønland, men første sendt til Weather Bureau i Washington og der påsat stemplet »Forward to Thule, Greenland«. Der kendes under 10 eksemplarer af dette stempel idag. Disse luftpostforsendelser til og fra Grønland er temmelig sjældne og ses derfor ikke ofte i udstillingseksponater, hvorimod luftpost forsendelser udvekslet direkte efter 1954 ses i de fleste samlinger. I hæftet »Luftpost. Takster/ruter 1939-630« udgivet af De grønlandske Posthistorikere i 1985 kan man se dokumentationen og de mange takster der findes for perioden fra 1945-54 (13 forskellige takster!!) så derfor er visse af disse takstperiode meget sjældne.
Endelig var der en fjerde metode til udveksling uden om København, som også er set, nemlig med de skibe der anløb grønlandske havne. Fig. 5 er et sådant brev indleveret direkte til en amerikansk isbryder (formodentlig). Af mangel på skibsstempler brugte man det normale A PO stempel.
»Hvad kan vi så lære af det?«, som den gamle lærer altid spurgte. Det vi kan lære er vel at når tingene ikke sker på den måde de skulle ske så har vi et tilfælde af sjælden posthistorie og noget særdeles interessant.

 
Brev fra Thule til USA afstemplet 25/6 1951. Korrekte frankeret med udenrigstakst (50) plus 60 øre luftpostgebyr pr 5 g. ialt 110 øre. Fløjet direkte med ugentlig afgang fra Thule til New York. Stemplet Thule anvendtes fra 1950 til 1962.
 
Aerogram fra København til Thule afstemplet 19/12-1951 sendt via USA, og derfor frankeret med udlandsporto. Medtaget på ugentlige flyvninger lil Thule. Bemærk transitstemp1et, som der kendes under 10 eksempler på.
Brev fra lvigtut til København afstemplet 17/1 1-1947 med lJS-Navy grill stempel. Korrekte frankeret med 40 øre plus 2 x 25 for vægt mellem 40 og 60 g. Stemplet er brugt i en ukendt periode på en amerikansk isbryder.