Skilling 1993, August

 

Grønlands Postvæsens udgivelsespolitik

 

Af Torben Hjørne 

Grønlands Postvæsen har skiftet leder efter 3 årtier med Postinspektør Gunnar Kaspersen. Denne periode vil især huskes for en sober udgivelsespolitik. Nye frimærker blev udgivet ud fra takster eller andre postale årsager. Gennem disse 30 år har højdepunkterne i kritikken været for mange nye 10 kr. mærker eller beklagelser over for kedelige frimærker.
Umiddelbart efter lederskiftet står det klart, at samlerne samtidig med lederskiftet må forvente et kursskifte. Første halvår 1993 udsendtes 8 frimærker plus et miniark. Det er flere frimærker end i hele 1992. Sidste halvår af 1993 byder på endnu 5 frimærker plus et hæfte. Det er bemærkelsesværdigt, at hele 8 af frimærkerne udsendt i 1993 dækker almindelig brevporto. Årsmappen for 1993 kommer til at koste 76,75 kr. Hertil evt. et tillæg for miniark og hæfte, som ikke indgår i års mappen eller samlingen.
Særligt miniaturearket er en overraskelse i sensationsklassen. For det første blev arket udgivet uden sædvanlig forud omtale, dernæst kun til salg i knap en måned. Sammenholdt med normale forventninger til et oplags størrelse kunne dette tyde på, det
hidtil mine/SI e planlagte oplag nogen sinde i Grønlands Postvæsens historie. Man fristes til at foreslå Grønlands Postvæsen at trykke yderligere et oplag af blokken for at imødegå kritik for at udgive et bevidst for lille oplag. Efter min mening vil denne kritik blive bestyrket såfremt oplaget, virkelig viser sig at være mindre end oplaget på den såkaldte "amerikaner udgave" fra 1945, som blev trykt i et oplag på 100.000 stk. Et mindre oplag (eller blot forventning) gør souvenir blokken til et stensikkert spekulationsobjekt.
I brochuren "Ny udgivelse" fra Grønlands Postvæsen annonceres blokken: "Trods forskellen i den kunstneriske udtryksform er det lykkedes på baggrund af et neutralt naturbillede, at forene de to frimærker i et harmonisk opbygget miniature ark". I DFT 1993 side 221 kommenterer redaktør Lennart Weber i sin anmeldelse samme punkt med ordene: "ført sammen", præcis mit eget første udtryk. Mere rammende kan det nok ikke beskrives.
Selve blokken er påtrykt teksten: "Frimærkesamlerne støtter spejderne og Røde Kors i Grønland", Udgivelsesformålet er herved klart: kr. l til støtte for spejderne, kr. l til Røde Kors og kr. 16 til postvæsenet. Alt betalt af samlerne. Denne oplagte sammenhæng og i øvrigt det kunstneriske i selve blokken, kan enhver nok selv bedst bedømme. På den anden side kan man i dag ikke være blind for at alle postvæsener skeler til det økonomiske. Det nye her er, at Grønlands Postvæsen
hidtil har holdt sig fra alt, der umiddelbart kan betegnes filatelistisk makværk.
Hvordan kan samlerne protestere imod en overdreven udnyttelse. Boykotte denne souvenirblok? Opfordre katalogredaktørerne til at undgå egentlig katalogisering: "De to velgørenhedsmærker blev også udsendt som to lodrette par i en souvenir blok" . Graf over størrelsen af udgivne grønlandske velgørenhedsmærker og FDC
For at anskueliggøre forholdet er antallet af FDC angivet 10 gange for stort. Hvis de to søjler er lige store, udgør FDC'erne på 10% af oplaget.  
Antal udgivne FDC kuverter
Oplag af velgørenhedsmærke
Oplag i 1.000
Samlernes interesse for Grønland har ændret sig. Dette illustreres måske mest tydeligt ved en graf med oversigt over oplagene af velgørenhedsmærker. Grafen viser først og fremmest at oplagene i 1990'erne svarer til oplagene i 1950'erne. Samme gælder oplaget af FDC. To mulige konklusioner - den positive eller negative.
Den negative: Samlerne forlader Grønland, der udspyr hæfter, miniark og rækker frimærker med samme pålydende. Baggrunden er de stadig øgede ambitioner om at tjene penge på filatelisterne.
Den positive: Nu er det tid at supplere samlingen, såfremt man vil undgå overraskende prisstigninger. Bedste køb er absolut den grønlandske årsmappe fra 1991.
Blandt andet fordi velgørenhedsmærket med et pålydende på kr. 4,50 fra 1991 blev overset af samlerne. Sommeren 1993 handles frimærket til 35,- kr. selvom det kan erhverves for pålydende i års mappen. Tilsvarende handles souvenirblokken for kr. 60 ­(pålydende 18 kr.)
Kan Grønlands Postvæsen opretholde den status af seriøsitet, som det har taget årtier at etablere? Dette skete ved fortrinsvis at udgive nye frimærker ud fra takstbegrundelser og på et højt kunstnerisk niveau. Såfremt frimærker, miniature ark, hæfter i stedet udsendes åbenlyst for at tjene penge på filatelister, tror jeg oplagskurven, ligesom interessen, fortsætter nedad.
Det skal være sjovt at samle!