Skilling 1993, September

 

Overraskende oplag på velgørenhedsblokken

 

Af Torben Hjørne 

Oplaget blev kun på ca. 85.000 stk.
Oplaget af velgørenhedsblokken viste sig virkelig at være Grønlands Postvæsens hidtil mindste og alligevel er der en helt naturlig forklaring.
Flere nylige oplagstal (salgstal) er meget små. Og forståeligt nok benyttes de faktiske oplagstal for en tilsvarende udgave som udgangspunkt, når et nyt oplags størrelse skal fastlægges. 1 dette tilfælde kunne der drages sammenligning med blokken: Sæler i Grønland, udgivet marts 1991. Her viste salgstallene, at der efter 2 års salg endnu ikke var solgt 10.000 blokke. Velgørenhedsblokken blev herefter trykt i en størrelsesorden på to gange. Der var netop brændt et usolgt restoplag af Røde Kors velgørenhedsmærket på knap ½mil. mærker.
Den nedadgående tendens illustreres af oplagstallene for de sidste velgørenhedsmærker:
1986 (Idræt) 10.065 ark af 50 mrk. = 503.000
1988 (50 år) 23.900 ark af 20 mrk. = 478.000
1990 (miljø) 8.321 ark af 40 mrk. = 322.000
1991 (Blå Kors) 2.756 ark af 50 mrk. = 138.000
De senest offentliggjorte oplagstal er så små, at vi skal helt tilbage til krigstiden for at finde tilsvarende lave oplagsstørrelser. Krigsudgaven 1945 blev trykt i 100.000 sæt, hvoraf ca. 3
0.000
sæt senere blev overtrykt.
Fra nyere tid har provisoriet fra 1956 60 øre/1kr. det mindste oplag på 174.000 stk.
Andre frimærker med små oplag er 40 øre isbjørn fra 1946: 290.000 og 50 øre Skib fra 950: 353.000 stk.
Også salget af Første Dags Kuverter, er i øvrigt faldet drastisk. Således er oplaget af FDC med sæl blokken på 11.645 stk., og et rygte vil vide, at velgørenhedsblokken på FDC kun blev solgt i et oplag på 6.000 stk.
Sammenligning med Færøerne viser, at der også for Færøerne er tale om faldende oplag størrelser, men af forskellige årsager er grønlandske oplag faldet mest. Mulige forklaringer:
• lnvestorerne er væk. I hidtil ukendt grad er oplagene anvendt postalt.
• Årsmappernes stærkt forhøjede pålydende efter 1988.
• Samlerne har udsat anskaffelsen af nyheder i forventning om senere køb til uændrede priser.
• Nogle har fundet det for kedeligt at samle Grønland. Ingen udsolgte overraskelser.
• Velgørenhedsmærket Blå Kors 1991 snød nogle samlere, fordi det skulle bestilles særskilt. Udgivet samtidig med 10 og 50 kroners mærket.
• Velgørenhedsblokken 1993 udsendte i juni og var udsolgt allerede i begyndelsen af juli. Blokken skulle i lighed med Blå Kors mærket bestilles særskilt og er endvidere ikke medtaget i års mappen.
Markedet for grønlandske frimærker er rystet. Således handles velgørenhedsblokken omkring 1. september til 95,- kr. (på FDC dog 125,- kr.) og Blå Kors mærket til 50/60 kr. Ensbetydende med at nu er investorerne formentlig tilbage på markedet. Det samme er de samlere, der fandt Grønland for kedeligt.
Meget peger på, at de næstfølgende årsmapper vil ligge i prisklassen på ca. 80,- kr. Hermed er skoene kridtet for at få samlernes gunst, såfremt det kunstneriske kvalitetskrav ikke ændres. For sin kunstneriske kvalitet får velgørenhedsblokken dumpekarakter.
Mange til følge de næste oplagstal opmærksomt. For eksempel er det spændende, hvilket oplag 1992 Kræftens Bekæmpelse opnår?
Dette og en række andre mærker inddrages 30. september.