Frimærkesamleren No.5/6 2004, 10/11

 

15 øres luftposttillæg for breve mellem Grønland og Danmark i tiden 15 november 1954 - 30 september 1963.

 

Af Kim Widén 

65 øre cover.

Postmarked Holsteinsborg on 2. Aug 1963. The sender used an airmail envelope and mailed it from a letterbox. The Post Office in Holsteinsborg must have noticed that it weighed less than 5 grams, and therefore stamped it “5 g” and “Kassebrev” to indicate that it was the sender who had put too much postage on it. Greenland “kassebrev” hand stamps have never been catalogued.  

Der har lidt groft sagt været 3 perioder med luftposttillæg. Første periode var under og lige efter anden verdenskrig i perioden 1. august 1939 – 1. maj 1946. Den 1 maj 1946 ophørte luftpostforbindelsen officielt, dog var det stadigt muligt at benytte forbindelsen via USA.

Den anden periode i tiden 15. november 1954 - 30. september 1963 skal vi beskæftige os med her.
Herefter var det intet luftposttillæg for breve frem til den 1 juli 1971 hvor der igen er et luftpost tillæg for breve mellem Grønland og Danmark, men nu kun for breve der vejer over 50 gram. Fra den 5 april 1983 får man også et interne luftposttakster i Grønland og da begrebet A og B breve indføres den 30 januar 1989 sænkes og ændres vægtgrænserne.
Som sagt i forbindelse med at SAS åbnede ruten København – Los Angeles via Søndre Strømfjord, den 15 november 1954, blev der blev indført luftposttillæg for breve, tryksager og pakker mellem Danmark og Grønland. For breve der sendtes med fly mellem Grønland og Danmark eller omvendt, var tillægget 15 øre per 5 gram i hele perioden frem til og med den 30 september 1963 ,som var den sidste dag med luftposttillæg i den første periode, og af dette er der kommet mange sjove luftpostbrevtakster.
Nogle af portosatserne for luftpostbreve er endda meget interessante, da de kun gjaldt i nogle få måneder.

80 øre cover.

Postmarked Godthåb on 29 July 1963. This stamp was issued on 2. July 1963 and could for 67 days be used as a single franking for an airmail letter to Denmark and Scandinavia. 

 

De fleste luftpostbreve til og fra Grønland er enten sendt fra eller via Søndre Strømfjord, som i begyndelsen havde den eneste officielle luftpostforbindelse. Men andre lufthavne i Grønland heriblandt Dundas, Mesters Vig, Narssarssuaq og Nord er også blevet benyttet til at flyve post ind og ud af Grønland.

180 øre cover.

Postmarked Godthåb on 1 July 1960. 

Mesters Vig er et særligt kapitel for sig, da der ikke var et officielt postkontor her før 1 september 1959 og store mængder set med grønlandsk målestok luftpostbreve blev afsendt herfra. Det er mit indtryk, at luftpostbreve fra Danmark til Grønland er sjældnere end tilsvarende breve, der er gået den anden vej. Jeg vil tro, at det dels skyldes, at brevene ofte er frankerede med de mest almindelige frimærker, og at der dels ikke var samme fokus på breve fra Danmark, som de tilsvarende fra Grønland. Blandt luftpostbreve fra Danmark til Grønland burde det være muligt at finde nogle single frankeringer med værdierne 75, 80, 90, 120, 125 og 150 øre fra Frederik IX og lille rigsvåben udgaverne. AFA # 314, 342, 400, 401, 403, 404 og 405 frimærker, der ikke altid forbindes med små og samlervenlige breve. Skibspostforbindelse med Danmark har altid været afhængig af Grønlands lunefulde arktiske klima. I bedste fald havde en by i Grønland skibsforbindelse med Danmark hver anden uge. For mange byer sjældnere, og/eller kun i en begrænset del af året.

   

Postforbindelse med skib fra Danmark  
Angmassalik medio juni medio september
Aputiteq primo juli  primo august
Christianshåb medio april primo november
Daneborg kun medio juli  
Danmarkshavn kun medio juli på lige år  
Dundas primo juli primo august
Egedesminde medio april primo november
Godhavn medio april primo november
Jakobshavn medio april primo november
Kap Tobin primo juli primo august
Mesters Vig kun medio juli  
Qutdligssat ultimo maj primo oktober
Ravs Storø ultimo april ultimo september
Scoresbysund primo juli primo august
Søndre Strømfjord medio juni  ultimo  august
Thule primo juli primo august
Tingmiarmiut

kun medio juli

 
Umank  primo juni primo oktober
Upernavik ultimo maj primo oktober
     
     

Besejlingsmulighederne af de Grønlandske havne indenfor årets måneder  

U = Besejling umulig

S = Kan besejles med svær specialbygget ishavstonnage

I = Kan besejles med specialbygget ishavstonnage

V = Kan besejles med alm. tonnage svarende til Veritas højeste klasse

 

  Jan. Feb. Mar. Apr. Maj. Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec.
Danmarkshavn U U U U U U U S S/U U U U
Daneborg U U U U U U S S S/U U U U
Mesters Vig U U U U U U U/S S S/U U U U
Scorebysund U U U U U U I I I/U U U

U

Kap Tobin U U U U U U I I I/U U U U
Aputiteq U U U U U U I I I U U U
Angmagssalik U U U U U U/I I I I I U U
Tingmiarmiut U U U U U U I I I I U U
Prins Chr. Sund V I I I I I I I V V V V
Nanortalik V V I I I I I V V V V V
Julianehåb V V I I I I I V V V V V
Ivigtut V V V V V V V V V V V V
Frederikshåb V V V V V V V V V V V V
Godthåb V V V V V V V V V V V V
Sukkertoppen V V V V V V V V V V V V
Holsteinsborg V S S V V V V V V V V V
Egedesminde U U U U/I V V V V V V V U
Christianshåb U U U U/I I/V V V V V V V U
Jakobshavn U U U U/I I/V V V V V V V U
Godhavn U U U U/I I/V V V V V V V U
Qutdligssat U U U U I/V V V V V V V U
Umanak U U U U U V V V V V V U
Upernavik U U U U I/V V V V V V V U
Thule U U U U U S S/V V V/I U U U

 

Luftposttillægget på 15 øre per 5 gram eksisterede fra dem 15 november 1954 til den 30 september 1963, som var den sidste dag med dette tillæg, og et nærmere kik på brevtaksterne afslører tre korte takstperioder for luftpostbrevene.

Den første periode er 5½ måned lang og gjaldt udlandsbreve i perioden 15/11 1954 – 30/4 1955. Da ældre breve fra Grønland til lande udenfor Norden i sig selv ikke er nemme at finde, og dem med luftposttillæg er endnu sværere at få fat i, så vil jeg tro, at et brev fra Grønland sendt til udlandet med 50 øre grundtakst og luftposttillæg vil være en stor sjældenhed, ja og endda en meget stor en. Der er heller ikke megen hjælp at hente iblandt de breve, der er sendt til det amerikanske kontinent, da disse breve blev sendt direkte til Amerika via Søndre Strømfjord, og derfor kun har det luftposttillæg på 40 øre per 5 gram, der var gældende fra Danmark og i dette tilfælde også fra Grønland til Amerika. En undtagelse herfra kunne være breve fra Mesters Vig, da posten herfra gik via København eller Reykjavik, Island.

Den næste periode gælder breve af anden vægtklasse 50-250 gram, i Norden, i perioden 1 marts 1962 – 14 april 1963, men tunge luftpostbreve er ikke et almindeligt syn for at sige det mildt. Det var nok de færreste, der den gang tænke på at bevare store konvolutter og mon ikke meget af den type af post er gået til og fra firmaer og offentlige institutioner, hvor frimærkerne enten er blevet smidt ud, eller i bedste fald endt som kilovare.

Den tredje og sidste korte periode er kun 4½ måned lang og strækker sig fra den 15 april 1963 til den 30 sep. 1963. Grunden til, at denne periode er så kort, er, at brevportoen steg den 15 april 1963, fra 30 øre til 35 øre for 1:e vægtklasse og 50 øre til 60 øre fra 2:e vægtklasse, og at luftposttillægget bortfaldt med virkning fra den 1 oktober 1963. Da det samtidigt er i den lyse del af året, hvor skibsforbindelserne er optimale, skal man lede meget efter luftpostbreve fra denne periode. I denne periode finder man også en spændende single frankering, Frederik IX i anorak 80 øre gul, AFA # 57. Dette mærke blev udgivet den 25 juli 1963 og kunne i 67 dage bruges på et luftpostbrev til Danmark og Norden der vejede mellem 10 og 15 gram. Senere er det igen muligt at finde dette frimærke som single frankering oftest på breve af anden vægtklasse, hvor portoen var 80 øre mellem den 15 maj 1965 til den 30 juni 1972.

Forholdet mellem luftposttaksterne for breve og pakker gjorde, at det var billigere, at lade brevet sende som en pakke, hvis brevet vejede over 140-170 gram (se tabel) og jeg har set adressekort fra Grønland der er sendt med fly, hvor postkontoret har skrevet, at en del af portoen er påsat pakken, og det er et beløb, der gerne passer med brevportoen af anden eller tredje vægtklasse. De rigtigt tunge luftpostbreve er formentligt særdeles sjældne, jeg har kun et enkelt eksemplar i min samling. Det er et forsideklip af et stort brev sendt fra Søndre Strømfjord den 5 februar 1957 til Stockholm, Sverige. Brevet, der må have vejet 495-500 gram, er frankeret af ikke mindre end 15 kr. 80 øre, og det er formentlig brugen af de tre 5 kr. (AFA # 16) amerikaner udgave, der har reddet brevet. Som frimærkerne sidder, og er stemplede, så er der ingen tvivl om, at det er postkontoret der selv har sat dem på. Grundportoen for brevet var sølle 80 øre, medens luftposttillægget løb op i hele 15 kroner. Noget der sikkert må have gjort et godt indhug i budgettet. Postmuseet har en samling af årgange af ’postforbindelsen med Udlandet’, og her kan man se, at Søndre Strømfjord kun havde en postforbindelse med skib om året. Derfor måtte afsenderne her pænt bide i det sure æble og betale det dyre luftposttillæg.

Normalt er de luftpostbreve man finder fra Grønland frankeret med 60 øre, det er luftpostportoen for et brev, der har vejet mellem 5 og 10 gram. Der er ikke mange mulige single frankeringer, provisorierne fra 1956, AFA # 37-38 og Havets Moder AFA # 39 og 39a er de eneste fra Grønland. Breve, frankerede med 75 øre og 90 øre, er til at få fat i men de er dog ikke så almindelige, og det skal en portion held til for at finde dem. Ved portosatser fra 105 øre og opefter begynder det at bliver rigtigt svært, og der er virkelig( væk t) langt mellem de breve blandt samlere og handlere. En pudsighed er 45 øres frankeringen. Det var ikke nødvendigt at betale luftposttillæg for breve under 5 gram, eftersom de kunne sendes med luftpost med påskriften 5 g eller 5 gram, men hvis der sad en luftpostetikette, eller man havde skrevet luftpost på kuverten, ja så skulle der 15 øre ekstra på i luftposttillæg. 5 grams reglen gjaldt også for breve til USA og Canada. Da indenrigsportoen steg med 5 øre den 15 april 1963 stiger den samlede luftposttakst også tilsvarende. Luftpostbreve fra denne periode er ret sjældne for at sige det mildt, og de takster der blev resultatet virker nogle gange meget skæve. Tag eksempelvis et luftpostbrev 5-10 gram, der var den samlede porto 65 øre, en sats som ved første øjekast ser helt forkert ud på et brev sendt i 1963.

Til sidst skal jeg lige nævne aerogrammerne, de måtte veje maksimum 2½ gram og kunne sendes til normal brevporto med luftpost til hele verden. Der var dog en begrænsning vedrørende frankeringen, der måtte højst være to frimærker på, og hvis der sad flere, ja så skulle der betales luftposttillæg.

Tabel I
  B1 B2 B3 B4 B5 U1 U2 P V
1954.11.15 30 40 70 120 150 50 30 560 170
1955.05.01     80 125   60 35    
1959.01.01       80 80        
1959.07.01               460 140
1962.03.01   50 100 100 100     500 150
1963.04.15 35 60 120 120 120     525 155
1963.10.01

       luftposttillæg mellem Grønland og Danmark ophørt

                                                            

B Brevtakster fra Grønland til Danmark og Skandinavien samt fra Danmark til Grønland

B1 0-50 gram; B2 50-250 gram, B3 250-500 gram, B4 500-750 gram, B5 750-1000 gram

U Brevtakst fra Grønland til udlandet

U1 0-20 gram U2 tillæg per efterfølgende 20 gram

P Luftpostpakke mellem Grønland og Danmark 0-500 gram

V Grænse for hvad et luftpostbrev kunne veje før det blev dyrere at sende end  en luftpostpakke

Tabel II

Luftpostbrevtakster fra Grønland til Danmark og Skandinavien samt fra Danmark til Grønland

 

                                1A                                  3

< 5 gram *                 30 øre                             35 øre        

< 5 gram                   45 øre                             50 øre

< 10 gram                  60 øre                            65 øre

< 15 gram                  75 øre                            80 øre

< 20 gram                  90 øre                            95 øre

< 25 gram                  105 øre                           110 øre

< 30 gram                  120 øre                          125 øre

< 35 gram                  135 øre                          140 øre

< 40 gram                  150 øre                          155 øre

< 45 gram                  165 øre                          170 øre

< 50 gram                  180 øre                          185 øre

                                1B               2                 3

< 55 gram                  205 øre        215 øre        225 øre

< 60 gram                  220 øre        230 øre        240 øre

< 65 gram                  235 øre        245 øre        255 øre

< 70 gram                  250 øre        260 øre        270 øre

< 75 gram                  265 øre        275 øre        285 øre

< 80 gram                  280 øre        290 øre        300 øre

< 85 gram                  295 øre        305 øre        315 øre

< 90 gram                  310 øre        320 øre        330 øre

< 95 gram                  325 øre        335 øre        345 øre

< 100 gram                340 øre        350 øre        360 øre      

 

* med påtegning 5g. eller 5 gram

1A Luftposttakster 15 nov. 1954 – 14 april 1963

1B Luftposttakster 15 nov. 1954 – 28 feb. 1962

2   Luftposttakster 1 marts 1962 – 14 april 1963

3   Luftposttakster 15 april 1963 – 30 sep. 1963

0-5 grams. Airmail surcharge 15 øre.
45 øre cover. Postmarked Kangamiut Pr. Sukkertoppen on 19 Oct. 1959.

45 øre cover. Postmarked København 5. on 18. Nov. 1957.

With the notation “5 g” or  “5 gram” a letter could be sent by air free of airmail surcharge. But if the letter had an airmail label or any other writing like “luftpost”, “par avion” or “by air”, the airmail surcharge of 15 øre was due.

5-10 grams. Airmail Surcharge 30 øre.

 
 
60 øre cover. Postmarked Nordisk Mineselskab Mesters Vig and transit at Grønlands Postkontor København K on 15 Aug 1955. Mesters Vig did not have a regular post office until 1 Sep. 1959.
 
 
60 øre cover. Postmarked København K on 31 Jan. 1958. The cover has a note “Til nedkastning” (Drop). Dropping the mailbag from a airplane is a method used to deliver post to remote places in Greenland.
 
 
60 øre cover. Postmarked Army Air Force Postal Service APO 23 on 15 Aug. 1959. A US APO postmark on a Greenland stamp. Only US stamps are valid on US Bases in Greenland, however the stamp was in this instance accepted. This letter should have been posted from Dundas post office just outside the Base. 
 
 
60 øre cover. Postmarked Sukkertoppen on 12 June 1962 and again on 14 June 1962 when it was uprated with the airmail surcharge. The addressee was unknown In Copenhagen and with no return address, this letter ended up as a dead letter.
 

60 øre cover. Postmarked Ivigtut on 10 Jan. 1957. It is franked with 60 øre on 1 Kr. stamp. from  the provisional issue of 8 Marts 1956. this and the 60 øre on 40 øre were until 2 May 1957 the only 60 øre stamps in Greenland.

90 øre cover. Postmarked Ella Ø by a side strike only. Cancelled the next day at Mesters Vig with a boxed rubber cancel  Statens Luftfartsvæsen Mesters Vig Flyveplads on 18 July 1958 This cover is franked with the surface letter rate 0-20 grams to foreign countries and only with the airmail surcharge to Denmark. Post from Mesters Vig normally went via Copenhagen, hence the airmail surcharge was compulsory. By not putting an airmail label on, the sender saved 80 øre. The airmail surcharge to USA was 40 øre per 5 grams. It is likely that this letter went via Iceland.
65 øre cover. Postmarked Køge on 19 Aug. 1963. The letter was sent to Grønnedal Naval base in Greenland. This rate was possible only between 15 April 1963 and 30 Sep. 1963, a total of 4 and a half months. The 65 øre rate was a consequence of the increase of the Domestic and Nordic letter rate on 15 April 1963 from 30 øre to 35 øre.

10-15 grams. Airmail Surcharge 45 øre.

75 øre cover. Postmarked Grønnedal on 4 July 1960. Grønnedal is the Danish naval base in Greenland.

75 øre cover. Postmarked København 19 on 9 Sep. 1955. This is an early example of airmail letter to Greenland. Grønnedal is a Danish Naval Base in the south western part of Greenland.
405 øre cover. Postmarked Søndre Strømfjord on 18 Dec 1959. The letter was sent to New Zealand and the 405 øre rate is a combination of 60 øre foreign postage, 45 øre from the 15 øre per 5 grams air mail surcharge to Denmark and 300 øre from the 100 øre per 5 gram airmail surcharge between Denmark and New Zealand. A re-entry in one of the 2 kroner stamps makes it possible to plate the stamps to position 3 and 8.
105 øre cover. Postmarked Godthåb on 15 Nov. 1961. The rate to England was 60 øre between 1 May 1955 and 14 May 1965. In England the letter was forwarded and postmarked Stockwell on 23 Nov. 1961
80 øre cover. Postmarked Godthåb on 27 May 1963. The 80 øre rate was a consequence of the increase of the Domestic and Nordic letter rate on 15 April 1963 from 30 øre to 35 øre.

15-20 grams. Airmail Surcharge 60 øre.

90 øre cover. Postmarked Mesters Vig and transit postmarked at Grønlands Postkontor København K on 7 May 1956. Before 1 Sep. 1959 Mesters Vig was an unofficial post office and the stamps were cancelled  with different rubber hand stamps. On arrival in Denmark the mail received a transit postmark 
90 øre cover. Postmarked København Omk. on 16 June 1959. Postmarked again in Sukkertoppen on 26 June 1956 when it was forwarded back to Denmark. On the back there is a boxed transit strike from Grønlands Postkontor København K on 22 July 1959.
90 øre cover. Postmarked Sdr. Strømfjord on 5 Sep. 1958. The receiver FABO at Post Box 66 was unknown in Hellerup and the cover returned to Sdr. Strømfjord. The four additional postmarks on the back, indicates that the cover went back and forth between Sdr Strømfjord and Grønlands Postkontor twice before ending up as a dead letter on 21 Aug. 1959.
95 øre cover. Postmarked Færingehavn on 11 June 1963.  The 95 øre rate was a consequence of the increase of the Domestic and Nordic letter rate on 15 April 1963 from 30 øre to 35 øre.

20-25 grams. Airmail Surcharge 75 øre.

105 øre cover. Postmarked Narssarssuaq Pr. Julianehåb on 24. Apr. 1959. The postmark on this cover was used only between 1 Nov. 1958 and 31 Dec. 1959. Narssarssuaq housed the US Air Force Base (BW 1).
105 øre cover. Postmarked Qudtlgssat on 31 Aug. 1958.

20-25 grams. Airmail Surcharge 90 øre. 

120 øre cover. Postmarked Mesters Vig and transit postmarked at Grønlands Postkontor København K on 17 Jan 1957. Black, blue, violet and sometimes red have been used with this Mesters Vig strike.
185 øre cover. Postmarked  Egedesminde on 30 Sep. 1963.  The 185 øre rate is a combination of 35 øre domestic postage, 60 øre registration fee and 90 øre airmail surcharge. This rate was a consequence of the increase of the Domestic and Nordic letter rate on 15 April 1963 from 30 øre to 35 øre incidentally the letter is postmarked on the last day the airmail surcharge was in use.

25-30 grams. Airmail Surcharge105 øre.

135 øre cover. Postmarked Dundas on 26 Aug. 1958. Dundas is the Greenland Post Office outside the US Air Force Base. The letter was cleared from customs duty by the blue postal label, form J 4012.
 30-35 grams. Airmail Surcharge 120 øre.

150 øre cover. Postmarked Sukkertoppen on 28 Aug. 1961. The sender vas K.G.H. in Sukkertoppen and the folded cover contained requisitions.

45-50 grams. Airmail Surcharge 150 øre.

180 øre cover. Postmarked Godthåb on 1 July 1960. 

95-100 grams. Airmail Surcharge 300 øre.

410 øre cover. Postmarked Julianehåb on 13 April 1962. The 410 øre rate is a combination of 50 øre domestic second weight postage, 60 øre registration fee and 300 øre airmail surcharge. The post office has written 4.10 under the stamps on this bag-envelope. This item went through Danish customs free of duty, as indicated by the blue postal label.

The rate for a letter weighing 50-250 grams to and from Denmark and also to Scandinavia was 40 øre until 1 March 1962 when it was raised to 50 øre and then again on 15 April 1963 to 60 øre.

105-110 grams. Airmail Surcharge 330 øre.

370 øre cover. Postmarked Nord on 4 Aug. 1957. The rate for a letter weighing 50-250 grams to and from Denmark and also to Scandinavia was 40 øre until 1. Marts 1962 when it increased to 50 øre and then again to 60 øre on 15 April 1963. Nord is a Radio and weather station on the north eastern tip of Greenland.

495-500 grams. Airmail Surcharge 1500 øre.

1580 øre cover. Postmarked Sdr. Strømfjord on 5 Feb. 1957. The letter rate to Sweden for 250-500 grams was 80 øre the same as to Denmark. Under the stamps the post office have written 15.80. This item is only the part of the front of the original cover. To make up the airmail surcharge the post office in Sdr. Strømfjord used three 5 Kr. stamps from the 1945 issue. This stamp was available as late as the very early ‘60s at a few post offices in Greenland. Before 14 Aug. 1958 it was the only 5 Kr. stamp available in Greenland. By ship there was only one surface connection a year to and from Søndre Strømfjord, so air mail was in fact the only option.