DFT  2004, 9

 

Grønland - amerikansk udgave - førstedagskuverter og brugsbreve

 

Af Torben Hjørne 

Forhistorien
Forordningen fra 1938 indfører brug af frimærker i Grønland, men fastsætter ikke en bestemt dato.
I stedet hedder det "umiddelbart efter sidste postlejlighed" (1). Dette fortolkede nogle posthuse helt bogstaveligt, andre posthuse ventede til umiddelbart før næste postlejlighed!
Resultatet blev, at de første grønlandske frimærker blev førstedagsstemplet mellem 18. november 1938 og 1. januar 1940.
 1945-udgaven
Grønland udgiver sine næste frimærker 1945 og fastsætter denne gang en dato - den 1.februar til førstedagsstempling. Men eftersom mærkerne først ankom til Godthåb 5. februar 1945, må alle FDC faktisk være stemplet med tilbagestillet dato i stemplet! (2)
Brugen af førstedagsstempel er ikke alene sket på kuverter med komplette sæt, men også på brugsbreve fra flere posthuse. Tilsyneladende blev værdierne 1, 5, 7,10,15 og 30 øre udsolgt tidligt på efteråret 1945, mens kroneværdierne fortsat var til salg mange år endnu. 1 krone til 1949, 2 kronen til 1956 og 5 kronen til 1958.
Endvidere bør det tilføjes, at alle tænkelige stempler blev benyttet til FDC, således også stempler tilhørende lukkede eller midlertidig lukkede postkontorer:
Færingerhavnen, Prøven, Riten­benk og Marmorlik.
Det samlede oplag af FDC ku­verter med amerikaner-udgaven kan ansættes til omkring 3500 stk. (3)
Danmark befriet 5. maj 1945 Fig. side 399
Ægte brugsbreve fra forældre til børn i skole i USA/Canada. Det ene med udlandsporto 30 øre, det andet over­frankeret med de tre små værdier. 
Den amerikanske udgave med overtryk bliver efter mange vanskeligheder fordelt fra Godthåb den 28. december 1945 til de dengang 16 åbne posthuse. Samtlige posthuse fik leveret komplette sæt i et antal svarende til en brøkdel af de tilsvarende uden overtryk. Således blev der fordelt 700 overtrykte sæt til de grønlandske posthuse mod omkring 7.000 sæt uden overtryk. Forståeligt nok er brugsbreve ukendte.
Nogle af disse 700 sæt blev stemplet på første salgsdato på de enkelte posthuse. Hidtil er følgende FDC datoer dukket op, alle fra 1946: Godthåb 3. januar, Ivigtut 19. januar, Julianehåb 23. april, Frederikshåb 6. maj, Jakobshavn 10. maj og Upernavik 1.juni.
Nogle få kuverter kendes med 5.maj 1945,selv om det forlød fra USA, at alle sådanne var blevet tilintetgjort.
Det ville være interessant at høre fra samlerne om yderligere første salgs datoer! "
Bemærk at det offentlige salg i Danmark februar 1946 udbyder knap 10.000 sæt, halvdelen dog uden de 3 små værdier.
Nogle af disse overtrykte sæt blev sendt til Grønland for at blive stemplet til samlerbrug, men blev typisk først datostemplet fra juli 1946.
Fig. side 400
To klip med 5 kronen, ”Thule 6.11 58” og ”Sdr. Strømfjord 16.1 56”
Sdr. Strømfjord
8.3.56 på brev tilsyneladende frankeret med alle posthusets forskellige frimærker.
Klip fra tilsvarende brev fra "Ivigtut 3.6.56" med 2 kroner.  
Henvisninger:
Torben Hjørne: Grønlands posthistorie bind 3, side 113
Samme, side 183
Samme, side 144
Fig. side 401
Klip med de 3 små værdier stemplet "Godthåb 5.5.45